Krafttransformator, transformator som i et sterkstrømsnett (overføringsnett) omvandler spenningen mellom forskjellige nettnivåer, for eksempel mellom sentralnettet og regionalnettet eller mellom det høyspente og det lavspente distribusjonsnettet. Sistnevnte benevnes også fordelingstransformator.