Å krabbe er å bearbeide en list slik at den tilpasses rundt «overliggere» i vekselpanel ved stykkevis fjerning av kanten av listprofilet. Listen kalles gjerne vekselpanellist.