Krøking, ulovlig måte å fange fisk på i ferskvann. Til en line festes f.eks. et lodd utstyrt med flere store kroker. Redskapet dras gjennom vannet i rykk (rykkefiske) til en av krokene setter seg fast i fiskekroppen. Fisk fanget på denne måten har lett for å rive seg løs fra redskapen og får da oftest stygge sår. Laks og sjøørret er særlig utsatt for krøkefiske.