Krås, den største og kraftigste del av magesekken hos fuglene. Har gjerne sterkt muskuløse vegger og indre hornaktig overtrekk. Føden krystes og eltes av kråsens muskler, og da fugler som lever av harde fødeemner, også sluker en del småstein, virker kråsen som et meget effektivt tyggeapparat. Se også fugler (Fordøyelsen).