Kot er et lokalnavn for småsei som er brukt langs skagerrakkysten og Østlandet.