Kostnad-nytte-analyse er lønnsomhetsanalyse av offentlige prosjekter der alle fordeler og ulemper med et prosjekt summeres. Dette gir oss den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til prosjektet.

Nytte-kostnad-analyse har mye til felles med prosjektanalyse. Forskjellen er at i prosjektanalyse tas kun bedriftsøkonomiske inn- og utbetalinger med.

Ved nytte-kostnad-analyse summeres derimot alle nytteverdier og alle kostnader.

La oss si at et kraftselskap skal bygge ut et vassdrag. I prosjektanalysen vil inntektene utelukkende være inntekter fra strømsalg, og kostnadene vil være kraftverkets bygge- og vedlikeholdskostnader.

En nytte-kostnadsanalyse vil derimot også ta med nåverdien av dårligere laksefiske og forringelse av naturen. Slike effekter som kommer i tillegg til de bedriftsøkonomiske, kalles for eksterne virkninger.

Eksterne virkninger kan være positive eller negative. Opplæring av ansatte i en bedrift som senere kan flytte til en annen bedrift, er eksempel på en positiv ekstern virkning, mens forurensning som går ut over andre aktører er annet eksempel på en negativ ekstern virkning.

Eksterne virkninger skaper forskjeller mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Mens en bedrifts vanlige privatøkonomiske lønnsomhet bestemmes av de innbetalinger og utbetalinger som påløper i bedriftens eget regnskap, vil en nytte-kostnad-analyse også ta med inntekter og kostnader som inngår i alle andre aktørers regnskap.

Nytte-kostnad-analyse er sentral i vurderingen av mange tiltak, men det er et problem å tallfeste verdien av de eksterne virkningene, særlig hvis disse ikke er gjenstand for omsetning på et åpent marked. Da må man forsøke å tallfeste brukernes betalingsvillighet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.