Kosmodrom, russisk betegnelse på oppskytingsbase for satellitter og romfartøyer.