Korybantisk, begeistret, vill, støyende; tøylesløs.