Korubin er et slipemiddel som består av aluminiumoksid dannet i smeltet tilstand ved aluminotermisk reduksjon.