Kortreist, lokalprodusert, om matvarer som er fraktet forholdsvis korte distanser fra produsent til konsument. Fra et miljøståsted er det en fordel å begrense transporten av varer, for å redusere forurensningen som transporten medfører, og også sett fra et lokalkulturelt og distriktspolitisk perspektiv kan det være relevant å styrke lokale tradisjoner og produksjonsmetoder.