Korsevjeblom, ettårig art i evjeblomfamilien. Liten pusleplante, knapt 1 cm stor. Blad og bladstilk er like lange. Korsevjeblom er en sirkumpolar art som vokser på leirete steder ved vann spredt fra Vest-Agder til Finnmark, ikke på Vestlandet.