Korsandemat, vannplante i myrkonglefamilien. Grågrønne, sagtaggede skiver som flyter fritt i vannet. Ofte henger skivene sammen slik at noen skiver går på tvers av de andre. Korsandemat er en sirkumpolar art som vokser i dammer og stillestående vann fra Østfold til Hedmark og i Trøndelag, dessuten er den funnet noen få steder i Finnmark.