Korrobori, betegnelse for tradisjonell dansefest blant urbefolkningen i Australia; holdes særlig om kvelden og natten og kan strekke seg over flere netter i trekk. Ofte er pantomime et sentralt trekk i festen. Australias hvite befolkning bruker feilaktig betegnelsen om alle seremonier og ritualer hos urbefolkningen.