Korrespondanseskole var det samme som en brevskole.