Korpusmontør, håndverker som bl.a. lodder sammen deler til sølvgjenstander. Arbeidsområdet inngår i sølvsmedfaget. Se sølvsmed.