Koronium, et hypotetisk grunnstoff som man en tid trodde fantes i solkoronaen, idet man i spekteret av denne observerte sterke emisjonslinjer, koronalinjene, hvis identitet ikke kunne bestemmes. Først i 1941 påviste B. Edlén at de stammer fra atomer av jern, kalsium, nikkel m.fl. som har mistet 9–15 elektroner pga. den meget høye temperaturen (ca. 1,5 mill. °C) som hersker i koronaen.