Koronitt, bergart med mineralkorn omgitt av koronaer. Et kjent eksempel er de omdannede gabbro-anortosittene ved Bergen og i indre Sogn; her er opprinnelig olivin omgitt av først ortopyroksen, så klinopyroksen, granat og eventuelt også amfibol. Slike bergarter kan være meget vakre, og koronitt er da også valgt som fylkesstein for Hordaland.