Korona, bergartsstruktur hvor ett eller flere mineraler omgir et annet som tydelige, konsentriske soner, se koronitt.