Kornsmellere, to billearter i familien smellere; mørk kornsmeller, Agriotes obscurus, og stripet kornsmeller, A. lineatus. Billene er 7–10 mm, brune og flattrykte. Larvene, gjerne kalt kjølmark, er gule, sylindriske med hard, glatt hud og tre par små, tynne føtter. De blir 25 mm lange, og det tar 4–5 år før de er fullt utvokste og forpupper seg. Den naturlige føden er gressrøtter, spesielt kveke. Begge artene er vanlig i Sør-Norge. Som skadedyr opptrer kjølmark særlig på gress, korn, potet, rotvekster og mange hagebruksvekster på friland. Om våren gnager de av unge, saftige planter og senere hull og ganger i rotvekster, poteter m.fl. Skaden blir størst i løs, lett jord og i våte, kalde forsomrer.