Kornjordloppe, billeart i familien bladbiller. 2 mm lang, oval, svart jordloppe med to gule lengdestriper på ryggen. Gnager korte, rette striper (ser hvite ut) på unge gress- og kornplanter, særlig bygg. Angrep forekommer i tørre, varme perioder i slutten av mai/begynnelsen av juni, lokalt over Østlandet, sporadisk også på Sørlandet. Kjemisk bekjempelse kan foretas når 25–30 % av bladene er oppspist (2–3 bladstadiet). Se jordlopper.