Kornis (cornice) er betegnelsen på en bygningsdel som tilsvarer det norske ordet gesims. Begrepet kommer av det greske ordet "korone" som betyr "kråke", det vil si en profil som ligner på kråkens nebb.