Kornbladminérflue, tovingeart i familien vannfluer (Ephydridae). Den er 3 mm, brun og grått håret. De 3–4 mm lange glassklare, fotløse larvene minerer hvite ganger i bladene av gress og korn, særlig timotei, havre og bygg. Skaden av 1. generasjons larver, som angriper plantene i 3.–4. bladstadiet, kan av og til bety en del på Vestlandet. Se også minerfluer.