Kornbladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. De er 2–3 mm lange og lysegrønne eller rødbrune med svarte ryggrør. Blir tallrike først etter aksskyting og gjør skade ved å suge på aksene eller på det øverste bladet (flaggbladet), særlig på hvete, men også på havre. Overvintrer som egg på gressarter eller i kornstubb. Sterke angrep fører til tomme småaks som visner (hvitaks), eller til dårlig utviklede kjerner. I tillegg kommer at den kan overføre virussykdommen gul dvergsyke, som ytterligere svekker plantene. Utbredt i de fleste land i Europa og USA. I Norge periodisk herjende enkelte år, særlig over Østlandet og i Trøndelag. Kjemisk bekjempelse kan være nødvendig enkelte år, men bare når antallet overstiger i gjennomsnitt 5–15 kornbladlus per aks og strå fra aksskyting til gulmodning.