Korksyre, krystallinsk organisk forbindelse med smeltepunkt 140 °C, lite løselig i vann. En alifatisk, toprotisk syre med kjemisk formel HOOC(CH2)6COOH. Kan fremstilles ved oksidasjon av syklo-okten, syklo-oktan eller ricinusolje. Anvendes noe i polymerindustri og i organisk syntese.