Kopepoder er en klasse av krepsdyr, se hoppekreps.