Kopaivabalsam, balsam utvunnet ved innhugg i stammen av forskjellige Copaifera-arter, trær i erteblomstfamilien som vokser i Sør- og Mellom-Amerika. Kopaivabalsam ble tidligere benyttet til medisinske formål.