Det at et atom er omgitt av eller bundet til andre atomer. Begrepet brukes både om krystallgittere og molekylære komplekser, de siste kalles også koordinasjonsforbindelser. Se koordinasjonstall og koordinasjonslæren og koordinasjonspolymerisasjon.