Kontursete, sete individuelt tilformet en astronauts kropp for at han bedre skal kunne tåle akselerasjonsbelastninger under oppskytning og tilbakevending.