Kontrollør er en person som fører kontroll, tilsyn med noe(n). Se også inspektør.