I boksing slå kontra, motslag, utføre raskt motangrep, i overført betydning å komme sterkt tilbake; i fekting kontrastøt, motstøt.