Kontinuere, fortsette uten opphold, vare; gå opp til fornyet eksamensprøve.