Kontere, bokføre, føre på konto; også om å fastsette hvilke kontoer et bilag skal føres på ved å føre kontonumre på bilaget.