Kontaktpris, uttrykk for hva det koster å komme i kontakt med kunden, brutt ned på sammenlignbare enheter, kost per 1000 (CPT) er vanlig.