Kontaktmetoden er en metode til å fremstille svovelsyre, fremfor alt med vanadiumpentoksid som heterogen katalysator.