Kontaktlærer, lærer som har hovedansvaret for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene overfor enkeltelever i en klasse/basisgruppe i grunnskolen, herunder også kontakten med hjemmet. Ansvaret til kontaktlæreren er hjemlet i opplæringslovas § 8-2.

I følge forskrift til opplæringslova § 3-11, har alle elever , lærerkandidater og lærlinger i grunnopplæringen rett til en samtale med kontaktlærer eller instruktør om faglig utvikling minst en gang hvert halvår. Kontaktlæreren har også ansvaret for å gi halvårsvurdering i orden og atferd i samarbeid med andre lærere (§ 3-15).

I 2003 ble begrepet «klassestyrer» erstattet med «kontaktlærer» i opplæringsloven. Begrepet «klasse» ble også erstattet med «gruppe». Hensikten var å sikre større pedagogisk frihet og mer fleksibel organisering av undervisningen. De tidligere klassedelingsreglene ble erstattet av en ordning hvor elevene kan deles i grupper etter behov. Gruppeinndelingen skal være pedagogisk forsvarlig og ivareta elevens behov for sosial tilhørighet. Den skal vanligvis ikke skje på grunnlag av faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.

I 2008 ble klassebegrepet gjeninnført ved at begrepet «gruppe» ble erstattet med «klasse» og «basisgruppe».

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.