Konsiliatorene, "rådgiverne", rettsvitenskapelig skole i høy- og senmiddelalderen, dss. postglossatorene.