Konsesjonsavgifter, avgifter som i hovedsak er knyttet til vannkraftutbygging. Skal gi særlig kommunen en erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Dernest skal de gi det offentlige en andel av den verdiskapning som finner sted ved industriell utnytting av vassdraget. Konsesjonsavgiftene til staten går inn i Konsesjonsavgiftsfondet. Konsesjonsavgifter til kommunen går inn i et fond sammen med avsetningene til næringsfond.