Konsept-kunst, kunstretning som har eksistert siden begynnelsen av 1970-årene. Konsept-kunst er et romslig begrep som først og fremst innebærer at man utelukker diverse tradisjonelle aspekter ved kunsten. Konsept-kunst eksisterer som regel ikke som objekter, men forblir ideer. Det som blir igjen er ofte bare et dokumentasjonsmateriale som refererer seg til konseptet. Konsept-kunst har etter hvert også gjort seg gjeldende innen litteratur, dans, film, teater og musikk og betraktes som et viktig insitament i dagens kunst.