Konjugerte proteiner, komplekse eller sammensatte proteiner, proteiner som består av en egentlig proteinkomponent som er bundet til, eller assosiert med, en forbindelse som ikke er et protein. Alt etter denne forbindelsens natur inndeles konjugerte proteiner vanligvis i metalloproteiner, nukleoproteiner, lipoproteiner, fosfoproteiner, kromoproteiner, glykoproteiner og proteoglykaner.