Kongsbregne, art i kongsbregnefamilien. 50–120 cm høy, staselig bregne som minner om einstape. I toppen sitter sporestanden, som er ca. 20 cm lang og som først er lysende gul, men som blir brun når sporene modnes. Kongsbregne forekommer i Europa nord til Danmark og Sør-Sverige, og er i nyere tid funnet viltvoksende også i Norge noen få steder langs kysten fra Kristiansand til Sogn.