Kongeantilope, dvergbukk, Neotragus pygmaeus,partået klovdyrart i oksefamilien. Tilhører stammen dvergantiloper. Den minste av alle hornbærende hovdyr. Pelsen er mørkebrun over hode og hals, brun over ryggen, lysere over flankene, og bena er rødaktige. Halen er rødaktig på oversiden, hvit på spissen samt under. Kroppslengde opptil 45 cm, hale 4 cm, skulderhøyde 20–28 cm. Hornlengde 2–3 cm og vekt 1,5–2,5 kg. Lever enslig eller i par, og har et sky og tilbaketrukket levesett. Lever i lavlandsskoger i Afrika, fra Sierra Leone til Ghana. Se også dvergantiloper.