Konfirmere, stadfeste, bekrefte; styrke; bekrefte ens dåpspakt, jfr. konfirmasjon.