Konduktiv, som gjelder eller virker ved konduktivitet; elektrisk ledende; (om strømførende ledere:) som har mekanisk kontakt.