Kondensator er en varmeveksler som ved hjelp av avkjøling omformer et materiale fra dampform til væskeform (kondensasjon). Se også kondensator – dampteknikk.