Kondensasjonsmaskin, dampkraftmaskin som arbeider med en ettersjaltet kondensator som står under vakuum. Dermed oppnås best mulig termisk virkningsgrad og tilsvarende redusert brenselforbruk. Dampturbiner i landbaserte varmekraftstasjoner utføres som kondensasjonsmaskiner, likeså dampturbiner eller stempeldampmaskiner (dampmotor) for skipsfremdrift.