Komplementar, deltaker i et kommandittselskap som har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 regulerer komplementarens rettslige stilling i selskapet. Etter loven skal komplementaren minst eie en tidel av selskapet. Hvis ikke annet er avtalt er det komplementaren som forestår forvaltningen av selskapet. Han har også vetorett i saker som kan endre den rådende tilstand i selskapet. I praksis er alltid komplementaren et aksjeselskap, og ofte eies dette selskapet av kommandittistene i selskapet. Se også kommandittselskap og kommandittist.