Den retten en utdanning eller eksamen gir til yrkesutøvelse eller videre utdanning. Se også studiekompetanse og realkompetanse.