Oksygenkompensasjonsdyp. Det vanndyp der dannelseshastigheten for oksygen ved fotosyntesen er like stor som forbruket ved respirasjon.