Komp, i norsk musikersjargong rytmeseksjonen i en jazzgruppe. Består vanligvis av keyboard(s), bass og trommer, eventuelt gitar og/eller andre slaginstrumenter. Betegnelsen brukes også innen rock og annen populærmusikk.