Komodovaran, krypdyrart i varanfamilien. Den største nålevende øgleart, opp til tre meter lang, vekt 150 kg. Komodovaran finnes på noen av øyene i Indonesia, blant annet Komodo. Den lever av fugl, hjortedyr, villsvin, kan også angripe mennesker.